kurs og arrangementer

Avholdte kurs og arr. 2019

• 31.01 Temakveld: Digitalisering og stålkonstruksjoner

• 07.02 Dimensjonering av knutepunkter av hule profiler

• 14.03 Prosjektering av spunt og peler

• 27-28.03 Praktisk prosjektering av stålbygninger

• 08-09.04 Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 og Eurokode 4 (samvirke stål og betong)

• 10.04 Teknisk beskrivelse for utførelse av stålkonstruksjoner (Produksjonsunderlag iht NS En 1090-2)

• 25.04 NFS Årsmøte 2019

• 08.05 Nyere materialer og overflatebehandling

• 15.05 Norsk Offshoredag 2019

• 22-23.05 Levetidsforlengelser for oljeplattformer

• 28-29.05 Prosjektering: Jord-konstruksjonssamvirke

• 03-04.06 YSN studiereise til Oxelösund

• 26-30.09 Studietur til Barcelona

• 17.10 Knutepunktskurs Del 1

• 23-24.10 Utmattingskurs

• 29-30.10 Jord-konstruksjonssamvirke

• 31.10 Norsk Ståldag 2019

• 01.11 YSN studiebesøk til Økern Portal

• 06-07.11 Geoteknisk dimensjonering av spunt og peler

• 13.11 Teknisk beskrivelse for utførelse av stålkonstruksjoner

• 21.11 Norsk Havbruksdag 2019

• 22.11 Seminar: Regelverk ifm havbruk

• 27-28.11 NORSOK regelverk

• 02.12 Temakveld/Juleavslutning hos Multiconsult

• 05.12 Offshore Sub Stations (ST-0145)

_________________________________
AVHOLDTE KURS OG ARR. 2018


• Del 1: Beregning av knutepunkter av I-profiler

14. februar, Oslo
Program og påmelding her

• Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner
13 - 14. mars, Haugesund
Program og påmelding her

• Temakveld: Johan Sverdrup DP løfteoperasjoner Drilling Platform
13. mars, Aibel i Haugesund
Program og påmelding her

• Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 og 4
21 - 22. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Praktisk prosjektering av stålbygninger
17 - 18. april, Oslo
Program og påmelding her

• Del 2 - Knutepunkter av hule profiler
26. april, Oslo
Program og påmelding her

• Årsmøter i Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
3. mai, Oslo
Program og påmelding her

• Temakveld hos EDRMedeso
Del 1 - Digitale prosesser og metoder i prosjekteringen
Del 2 - Ombruk av stål
8. mai, Sandvika
Program og påmelding her

• NORSK OFFSHOREDAG 2018
Konferansen vil i år bli åpnet av Olje- og energiminister Terje Søviknes
29. mai, Oslo
Program og påmelding her

• Vdg. kurs: Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner
6. juni, Oslo
Program og påmelding her

• Seminar om prosjekteringsregler for havbrukskonstruksjoner
7. juni, Oslo
Program og påmelding her

• Temakveld med marine temaer hos Global Maritime
12. juni, Lysaker
Program og påmelding her

• Studiereise til Tsjekkia
9 - 12. september
Program og påmelding her

Del 1: Grunnleggende utmatting
24. oktober
Program og påmelding her

Del 2 : Videregående utmatting
25. oktober

Program og påmelding her

• NORSK STÅLDAG 2018
1. november
Program og påmelding her

Dimensjonering av kranbanebjelker
15. november
Program og påmelding her

Del 1: Knutepunkter av I-profiler
21. november

Program og påmelding her

Norsk Havbruksdag 2018
22. november

Program og påmelding her

Fiskevelferd, matkvalitet og regelverk
23. november

Program og påmelding her

Temakveld
• Digital fabrikasjon med Tekla
• Regelverk for stålkonstruksjoner på land
28. november
Program og påmelding her

_________________________________
AVHOLDTE KURS OG ARR. 2017

• Temakveld: Moving design frontiers for submarine structures
9. februar 2017, Høvik
Program og påmelding her

• Beregning av knutepunkter av hulprofiler
16. februar 2017, Oslo
Program og påmelding her
 
• Jordskjelvkurs: Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning
14. mars, Oslo
Program og påmelding her


• Kurs: Prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting
21. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg
22 - 23. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong
28. mars, Oslo
Program og påmelding her

• NFS Årsmøte 2017 med Temakveld:
Uavhengig kontroll, prosjekteringsgrunnlag og produksjonsunderlag
20. april, Oslo
Program og påmelding her

• Temakveld: Beregning og analyseverktøy for knutepunktsdesign
27. april, Oslo
Program og påmelding her

• Konferanse: Norsk Offshoredag 2017
10. mai, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Ikke-lineære analysemetoder (Nonlinear Analysis Methods)
31. mai - 1. juni, Oslo
Program og påmelding her

• Studiereise til Luxembourg
20. - 23. september
Program og påmelding her

• Del 1: Knutepunkter av I-profiler
3. oktober, Oslo
Program og påmelding her

• Del 2: Knutepunkter av CHS- og RHS-profiler
4. oktober, Oslo
Program og påmelding her

• Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner
1. november, Oslo
Program og påmelding her


• NORSK STÅLDAG 2017
2. november, Oslo
Program og påmelding her


• Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner
9. november, Oslo
Program og påmelding her

• Del 1: Grunnleggende utmatting / Basic Fatigue introduction
15. november, Oslo
Program og påmelding her

• Del 2: Videregående utmatting / Advanced Fatigue course
16. november, Oslo
Program og påmelding her

• Temakveld: Løfteoperasjoner på Johan Sverdrup DP og 3D printing av stålkonstruksjoner
16. november, Oslo
Program og påmelding her

• Dimensjonering av kranbanebjelker
16. november, Oslo
Program og påmelding her
 
• NORSK HAVBRUKSDAG 2017
22. november, Oslo
Program og påmelding her


Prosjektering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 3
28-29. november, Oslo
Program og påmelding her

• Del 1: Grunnleggende kurs i beregning av platekonstruksjoner

4. desember, Oslo
Program og påmelding her

• Del 2: Videregående kurs i beregning av platekonstruksjoner
5. desember, Oslo
Program og påmelding her

• Temakveld, juleavslutning
Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - eksplosjoner
Flytebru-konseptet over Bjørnafjorden på Ferjefri E39
12. desember, Multiconsult, Skøyen, Oslo
Program og påmelding her

________________________________
AVHOLDTE KURS OG ARR. 2016

Kurs
Beregning av knutepunkter og forbindelser
etter Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8

17. februar 2016, Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER

Temakveld
Bruk av laboratorium og fullskalatesting i prosjektutvikling
18. februar 2016, Høvik
Program m/ påmelding HER


Kurs
Praktisk prosjektering av stålbygg

Dette kurset tar for seg to typiske stålbygg:
Kontorbygg og lagerbygg
2 - 3. mars 2016, Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER

Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner
for seismisk påvirkning

7. april 2016 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program og påmelding
HER

Årsmøte i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
21. april 2016 - Oslo
Program og påmelding HER

Kurs (avlyst grunnet for få deltakere)
DNV GL Offshore Klasse
10 - 11. mai 2016 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program og påmelding HER


Kurs (avlyst grunnet for få deltakere)
Reassessment and life extension of offshore structures
11 - 12. mai 2016 - Oslo
.Kurset holdes på engelsk
Program og påmelding HER


Temakveld
3 D-print og Optimalt Design
Onsdag 11. mai 2016, kl. 16.00-19.30
Sted: EDRMedeso, Sandvika
Program og påmelding HER


Kurs
Prosjektering av samvirkekonstruksjoner
av stål og betong

12. mai 2016 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program og påmelding
HER

NORSK OFFSHOREDAG 2016
25. mai 2016 - Oslo
Program og påmelding HER


Temakveld / Sommeravslutning
Kraftmaster og tårn
Tirsdag 7. juni 2016, kl. 16.00-19.30
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
Program og påmelding HER

Seminar
Studiereise til Stockholm og SSAB
14. - 16. september 2016
Program og påmelding HER

Seminar
Edle metaller
Torsdag 29. september 2016
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
Program og påmelding HER

Kurs
Fatigue design and analysis of steel structures.
Basic course
.
26. - 27. October 2016
Venue: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
Program and registration HERE

Konferanse
Norsk Ståldag 2016
Torsdag 3. november 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo
Program og påmelding HER


Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 / NS-EN 1993
21-22. november, Oslo
• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
• Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
• Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6

Program og påmelding HER

Konferanse
Norsk Offshore Havbruksdag 2016
Tirsdag 22. november, Oslo
Program og påmelding HER


Kurs
Beregning av knutepunkter av I- og H-profiler
Del 1: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3 Del 1-8 / NS-EN 1993-1-8
Onsdag 23. november, Oslo
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra Detaljhåndboka for knutepunkter av stål
Program og påmelding HER

Temakveld
Stålkonstruksjoner og brann, offshore og onshore
Onsdag 23. november, Oslo
Program og påmelding HER

Kurs
Maritim Gjennomføringsmodell
30. nov og 1. des, Oslo
Program og påmelding HER

Temakveld & juleavslutning med nogo attåt
• Miljøvennlige høyfaste stål, onshore og offshore
• Ombruk av stålbygg - en stor miljøgevinst
6. desember, Oslo
Program og påmelding HER
____________________________________________________________________________________________
AVHOLDTE KURS OG ARR. 2015

Temakveld
Arktisk design
Torsdag 29. januar 2015, kl. 17.00 - 19.15
DNV GL, Høvik
Program m/påmelding HER


Kurs
Klassesystematikk og regler/standarder
for flytende offshoreenheter

3 - 4. februar 2015
Felix Konferansesenter, Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Beregning av knutepunkter og forbindelser
etter Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8

12. februar 2015 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs (avlyst)
Praktisk prosjektering av stålbygg.
Dette kurset tar for seg to typiske stålbygg:

Kontorbygg og lagerbygg
17-18. mars 2015 - Bergen
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner
23., 24. og 25. mars 2015 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner
iht Eurokode 3 Del 1: NS-EN 1993-1

25 - 26. mars 2015 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Årsmøter
Årsmøte i Norsk Stålforbund og Norsk forening for Stålkonstruksjoner
etterfulgt av seminar, mat og champagne-smaking

16. april 2015 - Oslo
Program m/ påmelding: HER


Temakveld
Anvendelse og demo av 3D printer teknologi i framstilling av metaller
23. april 2015, kl. 15.30 - 20.30, felles busstransport fra Sandvika stasjon
Tronrud Engineering, Flyplassveien 21, Hønefoss
Program m/ påmelding: HER

Kurs (avlyst)
Pipeline Overview
28 - 29. april 2015 - Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding: HER

Kurs (avlyst)
Knutepunkter av hulprofiler ihht EK3-1-8 /
Joints of Rectangular Hollow Sections

29. april 2015
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning
7. mai 2015
Felix Konferansesenter, Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding HER


Konferanse
Norsk Offshoredag 20. mai 2015Norsk Offshoredag 2015
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Program m/ påmelding HER


Onshore/offshore temakveld og sommeravslutning

Nytt stort prosjekt i Oslo: Lørenfaret Grønn Portal
"Flexi Barriers" for Platform Topsides
28. mai 2015
Felix Konferansesenter, Oslo
Program m/ påmelding HER 


Kurs
Beregning av offshore stålkonstruksjoner for ulykkeslaster
28. mai 2015
Felix Konferansesenter, Oslo
Program m/ påmelding HER

Studietur
London - Paris
9 - 13. september 2015
Program m/ påmelding HER


Temadag
Norsk spunt- og peledag 2015
30. september 2015, Oslo
Program m/ påmelding HER 

Kurs
Fatigue design and analysis of steel
structures – Basic course

. Kurset holdes på engelsk
14 - 15. oktober 2015, Oslo
Program m/ påmelding HER

Kurs
Beregning av knutepunkter og forbindelser
etter Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8

21. oktober 2015, Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER

Kurs
Knutepunkter av hulprofiler ihht EK3-1-8 /
Joints of Rectangular Hollow Sections (RHS)

22. oktober 2015, Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding HER

Kurs
Praktisk prosjektering av stålbygg
Dette kurset tar for seg to typiske stålbygg:
Kontorbygg og lagerbygg
28 - 29. oktober 2015, Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER

Kurs
Dynamics design of Structures
. Kurset holdes på engelsk
28 - 29. oktober 2015, Bergen
Program m/ påmelding HER

Kurs
NORSOK N-standardene
. Kurset holdes på norsk
4 - 5. november 2015, Oslo
Program m/ påmelding HER

Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner
iht Eurokode 3 / NS-EN 1993

11 - 12. november 2015 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Temakveld offshore/onshore
• Design av knutepunkter i offshore stålkonstruksjoner
• Eurokoder, utførelsesklasser & CE-merking av onshore stålkonstruksjoner

11. november 2015 - Oslo
Program m/ påmelding HER

Kurs
Videregående Utmatting (Advanced Fatigue)
. Kurset holdes på engelsk
17 - 18. november 2015, Oslo
Program m/ påmelding HER

Norsk Ståldag 2015

Konferanse:
Norsk Ståldag 2015

19. november 2015 - Grand Hotel, Oslo
Program og påmelding HER
 

stressKurs
Ikke-Lineære Analyser for Offshore konstruksjoner

. Kurset holdes på norsk
25 - 26. november 2015, Oslo

Program m/ påmelding HER

Kurs
Lifting of Offshore Structures (løftekurs)
. Kurset holdes på norsk
1 - 3. desember 2015, Oslo

Program m/ påmelding HER

Kurs

brannBrannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner
i henhold til Eurokode 1 og 3

3. desember 2015 - Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding HER


Temakveld / juleavslutning
- Høyfaste stål
- Revisjon av Eurokoder
- Hvordan få full kontroll på prosjektet?

Torsdag 10. desember 2015 - Oslo
Program m/ påmelding HER
____________________________________________________________________________________________

AVHOLDTE KURS OG ARR. HØSTEN 2014

Temakveld / infomøte om CE-merking
Ansvar og konsekvenser for ingeniør, byggherre / hovedentreprenør og stålentreprenør / produsent
11. september 2014 - Oslo
Program m/ påmelding HER


Kurs (Avlyst)
Subsea Production Systems
17 - 18. september 2014
. The course is held in English
Program m/ påmelding HER


Studietur
Nederland: Rotterdam og Amsterdam
24 - 28. september 2014
Program m/ påmelding HER


Temakveld
Fabrikasjon og materialvalg for onshore
og offshore stålkonstruksjoner

7. oktober, Aibel i Asker
Program m/påmelding HER


Kurs
Praktisk prosjektering av stålbygg
Dette kurset tar for seg to typiske stålbygg:
Kontorbygg og lagerbygg
15-16. oktober 2014
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner
20 - 21. oktober 2014
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Temakveld hos Westcon Løfteteknikk
Offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner
20. oktober 2014
Program m/ påmelding HER


Kurs
NORSOK-standardene for prosjektering av offshore stålkonstruksjoner
22 - 23. oktober 2014 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


FPC-kurs
En innføring i de viktigste elementene i fabrikkens
produksjonskontroll, FPC, iht NS-EN 1090-1

23. oktober 2014 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / regler for bygninger
29. oktober 2014 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Eurokode 3 Del 1-8: Beregning av knutepunkter og forbindelser
30. oktober 2014 - Oslo
. Kurset holdes på norsk
Program m/ påmelding HER


Norsk Ståldag 2014

Kurs
Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner
i henhold til Eurokode 1 og 3

5. november 2014 - Oslo
. Kurset holdes på engelsk
Program og påmelding HER


Konferanse
Norsk Ståldag 2014
6. november 2014 - Grand Hotel, Oslo
Program og påmelding HER


Kurs
Fatigue design and analysis of steel
structures – Basic course

. Kurset holdes på engelsk
12 - 13. november 2014
Program m/ påmelding HER


Kurs
Kontraktskurs - et byggeprosjekt fra A til Å
Basert på NS 8407, 8415 og 8417 

. Kurset holdes på norsk
20. november 2014
Program m/ påmelding HER


Kurs
Design of steel structures subjected to dynamic loads
24 -25. november 2014

. Kurset holdes på engelsk
Program m/ påmelding HER


Kurs
Fatigue of offshore structures – Advanced course
. Kurset holdes på engelsk
3 - 4. desember 2014
Program m/ påmelding HER


Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner for arktisk miljø
4. desember 2014
Program m/ påmelding HER


Temakveld med juleavslutning
Anvendelse av 3D printer teknologi i framstilling av stålkonstruksjoner
10. desember 2014 kl. 16.30 - 19.30
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo
Program m/ påmelding HER