Kurs:
Beregning av knutepunkter og forbindelser
ihht Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8

 
Tid: Onsdag 21. oktober 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører*

• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra Detaljhåndboka for knutepunkter av stål

detaljserienBeregningseksemplene er hentet fra den nye Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål fra SBI som er under oversettelse til norsk og bearbeidelse for norske forhold.

. Kurset holdes på norsk

Foreleser er Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult

Påmeldingsfrist:
torsdag 15. oktober


Omtale

Dette kurset vil omhandle knutepunkts-beregninger med vekt på kapasitets-beregninger for skrueforbindelser og sveiste forbindelser.

Det blir en gjennomgang av alle fasene i knutepunktsprosjekteringen fra grunn-leggende kapasiteter til sammenhengen mellom modellering for konstruksjons-beregninger og til utformingen av knutepunkter.

Formålet med kurset er å vise praktisk anvendelse av beregningsreglene i Eurokode 3. Reglene for utførelse av stålkonstruksjoner etter NS-EN 1090-2 som kan ha betydning for beregningene, vil også bli omtalt.

Beregningseksemplene er hentet fra den nye Detaljhåndboka for knutepunkter av stål, en svensk håndbokserie som er under oversettelse og bearbeidelse for norske forhold.

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning knutepunkter for stålkonstruksjoner.


Program

08.30 : Registrering
 
NS-EN 1993-1-8

09.00 : Skrudde og sveiste forbindelser
Kapasitetsformlene i NS-EN 1993-1-8: kapitlene 3 og 4

10.00 : Klassifisering, modellering og analyse av knutepunkter
Prosjekteringsreglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 5
• Forutsetninger for elastiske og plastiske beregninger
• Klassifisering av leddede og stive knutepunkter

10.45 : Kaffepause

11.00 : Knutepunkter mellom staver av I- og H-profiler
Kapasitetsformlene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 6
• Modellering og beregning etter komponentmetoden

12.00 : Lunsj

13.00 : Knutepunkter mellom staver av hulprofiler (CHS- og RHS-profiler)
Kapasitetsformlene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 7
• Forutsetninger for elastiske og plastiske beregninger
• Beregningsforutsetninger for knutepunkter med ledd

14.00 : Beregningseksempler
• Momentfrie knutepunkter (som kun overfører
skjærkrefter):
  - Søylefot (RHS-profil)
  - Søyle-bjelkeforbindelser (I-profil)
• Momentstive knutepunkter:
  - Søylefot (H-profil)
  - Sveist rammehjørne (H-profil)
Knutepunkter som kun overfører normalkrefter
  - Fagverksknutepunkt (RHS-profil)
  - Bolteledd

15.00 : Kaffepause

15.15 : Beregningseksempler (forts)

16.30 : Oppsummering

17.00 : Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 21. oktober 2015

Sted
: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for medlemmer i Tekna
kr. 6.700 for ikke-medlemmer

Deltageravgift ved deltakelse på kurs 21. oktober og 22. oktober (hulprofiler):
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt

* Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører mot fremlegging av; attest fra NAV om at man er arbeidsledig og søknad til NAV om dekning av kursavgiften. Deltakelsen vil bli basert på en individuell vurdering

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Anbefaler å ta med NS-EN 1993-1-1 og NS-EN 1993-1-8.
Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Påmelding: KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist torsdag 15. oktober 2015

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund