kurs og arrangementer

Høsten 2016
Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 / NS-EN 1993
21-22. november, Oslo
• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
• Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
• Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6

Program og påmelding HER

Konferanse
Norsk Offshore Havbruksdag 2016
Tirsdag 22. november, Oslo
Program og påmelding HER


Kurs
Beregning av knutepunkter av I- og H-profiler
Del 1: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3 Del 1-8 / NS-EN 1993-1-8
Onsdag 23. november, Oslo
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra Detaljhåndboka for knutepunkter av stål
Program og påmelding HER

Temakveld
Stålkonstruksjoner og brann, offshore og onshore
Onsdag 23. november, Oslo
Program og påmelding HER

Kurs
Maritim Gjennomføringsmodell
30. nov og 1. des, Oslo
Program og påmelding HER

_________________________________________________________________________________________

AVHOLDTE KURS OG ARR. HER